Hôm nay tập huấn tại trung tâm bồi dưỡng chính trị

Hôm nay tập huấn tại trung tâm bồi dưỡng chính trị

Lượt xem:

Tập huấn là nền tảng tập huấn giáo viên trực tuyến của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, phục vụ việc tiếp nhận tài liệu, thông tin… chính thống từ NXB tới các cấp quản lý giáo dục tại địa phương và giáo viên toàn quốc trong quá trình tập huấn tiếp cận chương trình giáo dục.       ...